takahikohayashi:

林孝彦 HAYASHI Takahiko 
D-5.Nov.2001
painting,collage 

takahikohayashi:

林孝彦 HAYASHI Takahiko 

D-5.Nov.2001

painting,collage 

(via colornotes)